VIKTOR DYK

Viktor Dyk (31. prosince 1877 Pšovka u Mělníka – 14. května 1931 Lopud) byl významný český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor.

Život

Narodil se v Pšovce u Mělníka. Navštěvoval gymnázium v Žitné ulici v Praze, kde byl jedním z jeho učitelů Alois Jirásek. Poté dokončil Právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Po celý život však působil jako novinář a spisovatel. K rozhodnutí nevěnovat se právu došel v roce své justiční zkoušky (1905).

Od roku 1907 až do své smrti se podílel na redigování časopisu Lumír. V letech 1910–1914 redigoval také časopis Samostatnost.

Za první světové války se podílel na protirakouském odboji a byl vězněn kvůli své literární činnosti (1916–1917) ve Vídni. Od roku 1918 byl redaktorem Národních listů.

Jeho politická činnost započala roku 1911, kdy se stal členem Státoprávně pokrokové strany a neúspěšně za tuto stranu kandidoval ve vinohradském volebním okrese do Říšské rady. Roku 1918 se podílel na založení Československé národní demokracie. V parlamentních volbách v roce 1920 získal za národní demokracii poslanecké křeslo v Národním shromáždění.[1] V parlamentních volbách v roce 1925 se pak za tuto stranu dostal do senátu. Mandát obhájil v parlamentních volbách v roce 1929. V senátu setrval do své smrti roku 1931. Pak ho nahradil Jan Kapras.[2][3]

Byl orientován pravicově a nacionalisticky. Patřil mezi nejvýraznější prvorepublikové odpůrce tzv. hradní politiky, a především jejích tvůrců T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Příležitostně psal do časopisu Vlajka. V roce 1928 se po sedmadvacetileté známosti oženil se spisovatelkou a novinářkou Zdenkou Háskovou.

Viktor Dyk byl vášnivým a uznávaným šachistou, členem Českého spolku šachovního. Blízce se přátelil s prvním českým velmistrem Oldřichem Durasem a také mu věnoval několik básní, včetně jedné, kterou napsal v němčině.[4] Několik záznamů Dykových partií (mj. právě s Durasem a s Richardem Rétim) se dochovalo a jsou k dispozici i na internetu. [5]

Zemřel na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři na chorvatském ostrově Lopud (zátoka Šunj). V této souvislosti je často připomínána[zdroj?] jeho báseň Soumrak moře [6] ze sbírky Devátá vlna [7], kterou podle některých názorů[kdo?] předpověděl svou smrt.

Pohřben je na pražských Olšanských hřbitovech.

Dílo

Dyk často využíval aforistickou úsečnost, satiru a pravidelný rytmický verš. Jeho díla zpravidla obsahují jasnou pointu, využíval paradoxy.

Počátek jeho literární tvorby je spojen se značnou skepsí, která pramení z potlačení omladinářských bouří v první polovině 90. let. Sbírky jsou spojovány s tvorbou skupiny soustředěné kolem Moderní revue.

Poezie

 • A porta inferi (1897, latinsky Od brány pekelné, raná subjektivní lyrika, název podle latinského žalmu zpívaného při pohřbu)
 • Síla života (1898)
 • Marnosti (1900)
 • Satiry a sarkasmy (1905, politická satirická poezie)
 • Milá sedmi loupežníků (1906, lyrickoepická poema (balada), formou dialogu, kult síly a vášně, vliv romantismu a anarchismu)
 • Pohádky z naší vesnice (1910, politická satirická lyrika)
 • Giuseppe Moro (1911)
 • Zápas Jiřího Macků (1916)
 • Noci chiméry (1917, subjektivní lyrika)
 • Devátá vlna (1930, melancholie, předtucha smrti)
 • Následující čtyři sbírky patří do tzv. válečné tetralogie, jejímž hlavní myšlenkou je národní (státní) samostatnost. Dyk se nechal inspirovat 1. světovou válkou. Vyzývá k odvaze. Vyjadřuje také obavy o osud národa a varuje před zradou.
 • Lehké a těžké kroky (1915)
 • Anebo (1917)
 • Okno (1921)
 • Poslední rok (1922)Próza
 • „Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!“ (z básně Země mluví ze sbírky Okno)
 • Stud (1900, povídka )
 • Hučí jez a jiné prózy (1903)
 • Konec Hackenschmidův (1904, román, 3. díl tetralogie)
 • Prosinec (1906, román)
 • Prsty Habakukovy (1906, román)
 • Píseň o vrbě (1908, sbírka povídek)
 • Příhody (1911, sbírka povídek)
 • Krysař (1915, novela, která čerpá ze staroněmecké pověsti. Ve shodě s romantismem ji Dyk obměňuje motivem milostné deziluze.)
 • Tajemná dobrodružství Alexeje Iványče Kozulinova (1923, povídka neúplně čas. 1915, dopsáno 1922; dvě původní zkonfiskované kapitoly, po 1915 ztracené a autorem pro knižní vydání nepoužité, až posmrtně 1931-32)
 • Tichý dům (1921, povídka )
 • Zlý vítr (1922, sbírka povídek, psáno 1905)
 • Prsty Habakukovy (1925, román)
 • Můj přítel Čehona (1925, povídka )
 • Dědivadelní hra (1927, povídka pro ml.)
 • Holoubek Kuzma (1928, povídka)
 • Soykovy děti (1929, román)
 • Politická literatura
 • Ad usum pana presidenta republiky (1929 – kniha kritizující politiku Beneše, Masaryka a celé skupiny okolo „Hradu“)
 • O národní stát (vydáno posmrtně v letech 1932–1938, 7 svazků, soubor Dykovy politické publicistiky z let 1917–1931)
 • Drama
 • Epizoda (1906, i prem.)
 • Posel (1907 i prem., divadelní hra, změn. vyd. 1922, 1. díl zamýšlené a neuskutečněné dramatické trilogie)
 • Zmoudření Dona Quijota (1913, prem. 1914, výrazný vliv symbolismu, zmoudření = ztráta iluzí, smrt)
 • Veliký mág (1914, prem. 1915, divadelní hra)
 • Zvěrstva (1919, i prem., divadelní hra)
 • Ondřej a drak (1919, prem. 1920, divadelní hra)
 • Revoluční trilogie (1921, sbírka divadelních heromán; Ranní ropucha prem. 1908, Figaro prem. 1917, Poražení prem. 1911, prem. celku 1917)
 • Napravený plukovník Švec (1929, divadelní hra; Zastává se v ní Rudolfa Medka)
 • Převzato z: www.wikipedia.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *