FRANTIŠEK GELLNER

František Gellner (19. června 1881, Mladá Boleslav – asi 13. září 1914, prohlášen za nezvěstného na haličské frontě 1. světové války) byl český nadaný básník, prozaik, kreslíř, karikaturista a ilustrátor, představitel tzv. generace anarchistických buřičů.

František Gellner se narodil v Mladé Boleslavi v rodině nepříliš zámožného židovského obchodníka, cestuje s otcem jako kramář na pouti a díky tomu poznává pouťovou atmosféru, nalézá zde inspiraci. V rodném městě navštěvoval gymnázium. Po maturitě v roce 1899 dva roky studoval techniku ve Vídni. Od roku 1901 studoval na báňské akademii v Příbrami. Roku 1905 odjel studovat malířství do Mnichova a Paříže. V roce 1909 zahájil své studium na malířské akademii v Drážďanech, o rok později však znovu odjel do Paříže.

Od roku 1911 žil v Brně, pracoval jako karikaturista v redakci Lidových novin a později proslul také jako fejetonista a prozaik. Účastnil se rovněž politického života.

Po vypuknutí 1. světové války v srpnu 1914 narukoval do rakousko-uherské armády. Z Mladé Boleslavi byl odvelen na haličskou frontu. Pochod ho však vyčerpal a dne 13. září si nakonec lehl u silnice, kde čekal na svůj osud. Od té doby byl prohlášen za nezvěstného. Přesné datum a místo jeho úmrtí není známo. Od roku 1946 je po něm pojmenována ulice Gellnerova v městské části Brno-Jundrov.

Dílo

Nechci se vyvyšovat, ale průkopníci nových směrů uznají, že já to byl, jež zavedl do českého básnictví moderní vymoženosti jako pivo, viržinka atd. Volný verš jsem si neoblíbil, je v něm málo citu. Proti upřílišněným požadavkům srdce je marno bojovat.“

Odlišil se antiliterárností: Básničky se podobají písničkám, jsou jednoduché, mají krátké verše, většinou i krátké strofy, některá strofa se i opakuje jako refrén, nepoužívá obrazná pojmenování, ale pojmenovává přímo, básně mají písňovou formu.

Gellnerovy verše jsou prosté, mají pravidelný verš i rým a blíži se prozaickému sdělení. Jsou napsány formou popěvku nebo písně. Gellner ve své básnické tvorbě hojně využíval dobových forem lidové zábavy (kuplety, šansony).

Otevřenost sdělení je až šokující. Zdánlivě autor sám sebe v očích čtenářů snižuje. Píše o sobě kriticky a s cynismem, ale cynikem není, pouze se pokouší sám sebe moralizovat. Zastírá přitom touhou po skutečném citu a svou bolest a zklamání.

Jeho dílo bylo výrazně ovlivněno anarchismem.

Do značné míry je též ideálem básníka podle F. X. Šaldy. Proto, že se oprošťuje od „veškerých zbytečných poetismů“ a píše poezii velice přímou s minimem složitých obrazů známých například od tzv. francouzských prokletých básníků (lartpourlartistů), by se jeho styl dal nazvat „expresionismem v poesii“ – důležité je vyjádřit myšlenku, přesně a nezkresleně, opisy jsou zbytečné.

Umělecké prostředky

Gellner ve svých básních často přiblížuje rytmus lidovému popěvku. Používá banální rýmy, nepoetická slova, častá je u něho i nemetaforičnost (na rozdíl od symbolistů). Svými verši chce vědomě šokovat poklidné měšťanstvo, užívá vulgarismy. Verš pravidelný, forma popěvku.

Sbírky

 • Patnáct láhví koňaku - (nebyla uveřejněna, psal antiliterárností)
 • Po nás ať přijde potopa
  • 1901, převážně subjektivní lyrika, osobní cynická zpověď, prvky anarchismu
  • Objevuje se zklamání nad malostí doby.
  • Odpor k měšťáckému životu, skeptický postoj ke společnosti, hořkost nad životem, zklamání nad dobou a objevují se hrubá slova z ulice
 • Přetékající pohár (Vypráví o plném poháru vína a co vše udělá vypití. Je opojné/alkoholické, zažene žízen a posilní)
 • Radosti života
  • 1903, 35 básní různé tematiky a žánru
  • Reagují na falešnou dobovou morálku, na dobové pokrytecké maloměšťáctví. Gellner záměrně zdůrazňuje protiliterárnost a protidekadenci.
  • Ironie, vzpomínky na mládí, popis bohémského života.
  • Báseň Všichni mi lhali (Pojednává o tom, jak slepě věřil všemu a že svět bude lepší. Nechce být ve společnosti, která je pokrytecká. Ukazuje, že každý se něčím přetvařujeme.)
 • Nové verše (1919, posmrtně vydaný soubor básní). Jakési zklidnění.
 • Don Juan (časopisecky 1914, knižně 1924, román ve verších)
 • Potulný národ
  • povídka s povídkou Veselý koník, knižně 1926 v sebraných spisech
  • Torzo, nikdy nedopsal. Evropská bohémská společnost.

   

  František Gellner v české hudbě 

  • Některé jeho básně byly zhudebněny a hrány, popř. vydávány na CD. Ve filmu J. Herze Petrolejové lampy z roku 1971 skladatel Luboš Fišer zhudebnil v duchu originálu velmi věrně Gellnerovy básně jako kuplety a šansony přelomu 19. a 20. století (zpívá hlavně Josef Laufer, ale i Karel Černoch a Marie Rosůlková). Jaromír Nohavica hrával Radosti života. Punk-rocková skupina Visací zámek měla v repertoáru postupně tři básně Františka Gellnera: Všichni mi lhali, Perspektiva a Buď matko Boží pomocna. Báseň Perspektiva nahrála v devadesátých letech i skupina 3045 mám Tě rád Maruško. Dále rozpadlá punková skupina Malomocnost prázdnoty hrála píseň Nečekám nic od reforem (část cyklu Radosti života). Pepa Nos zhudebnil básně To je teď celá moudrost moje, Všichni mi lhali, Perspektiva, Babička Málková, Noc byla. Usnout nemoh‘ jsem..., Rum smutně pil pan řiditel. Báseň Václava Hraběte Jam Session s Františkem Gellnerem zhudebnil Vladimír Mišík. Stejný interpret společně s houslistou Janem Hrubým zpracoval i báseň Pomalu v revolver se ztrácí víra ze sbírky Radosti života. Na první dlouhohrající desce skupiny Katapult je píseň Miluju severní nebe ze sbírky Po nás ať přijde potopa. Na CD Radosti života z roku 2010 byl jako čtvrtá skladba zařazen Přetékající pohár. Báseň Bláznění vjelo do párů zhudebnila pod názvem Už tě nemám rád pardubická punková skupina Volant. Zaniklá táborská undergroundová skupina Vo 100 sex měla ve svém repertoáru zhudebněnou Gellnerovu báseň "Od rána dřepěl jsem vesele" ze sbírky "Po nás ať přijde potopa".
  • Převzato z: www.wikipedia.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *