ANTONÍN SLAVÍČEK

Antonín Slavíček (16. května 1870, Praha – 1. února 1910, Praha) byl český malíř. Zemřel v ulici Dobrovského č. 9.

Jedná se o vrcholného představitele českého umění kolem roku 1900, který vyšel z odkazu náladového realismu, ale již roku 1898 začal tvořit obrazy barevnou skvrnou, chvatnou i rozechvělou, která vyvolává dojem pohybu a víření. Byl mistrem v zachycení světla a stínu. V pozdějších letech se setkal s francouzským impresionismem, ten jej však neovlivnil. V pozdějších pracích je patrné uvolňování stylu.

Často pobýval v Kameničkách na Vysočině. Snažil se o zachycení rázu a proměn tamní krajiny.

Život

Ve Veltruském parku, 1896

Roku 1887 byl zapsán na AVU v Praze do krajinářské speciálky u profesora Julia Mařáka (1832 – 1899). Studium několikrát přerušil, patrně pro neshodu s Mařákem.

  1. října 1899 zemřel profesor Julius Mařák a on byl dočasně pověřen vedením školy, ucházel se o profesuru, ale nebyl přijat. Krajinářská speciálka na pražské Akademii byla zrušena.

Významným přítelem Antonína Slavíčka byl mecenáš a sběratel umění August Švagrovský, rodák z Roudnice nad Labem. Podstatnou část své sbírky včetně řady Slavíčkových obrazů věnoval Švagrovský rodnému městu a dnes jsou v majetku roudnické galerie.

  1. srpna 1909 byl při koupání zasažen mrtvicí. Následovala dlouhá doba léčení. Snažil se malovat levou rukou, poté se pokoušel o malá zátiší. Výsledky byl zklamán, proto 1. února 1910 zvolil raději dobrovolnou smrt střelnou zbraní.

 

Příbuzenstvo
syn Jan Slavíček
syn Jiří Slavíček
zeť Rudolf Medek
vnuk Mikuláš Medek
vnuk Ivan Medek

 

Příbuzenské svazky

Byl ženat s Bohumilou Brynychovou, která je častou stafáží nejen na jeho obrazech. Měli spolu tři děti – Evu (1895 – 1953), Jiřího Slavíčka (1901–1957), filmového střihače a režiséra, Jana Slavíčka (1900 – 1970), známého českého malíře. Jeho zetěm byl legionářský básník Rudolf Medek, známí jsou i vnukové malíř Mikuláš Medek (1926 – 1974) a politik Ivan Medek.

Vdova po Antonínu Slavíčkovi, paní Míla, která byla nucena sama se postarat o tři malé děti, se v srpnu 1910 provdala za Herberta Masaryka, který byl rovněž malířem.[1] Z tohoto svazku se narodily další čtyři děti: dvojčata Herbert a Anna, Tomáš, Herberta .

Převzato z: www.wikipedia.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *