VOZOVNA LETNÁ

Vůbec první vozovna pražských elektrických drah byla uvedena do provozu 18. července 1891 jako součást Elektrické dráhy Františka Křižíka na Letné.

img98

Jenže ona ta vozovna vlastně ani skutečnou vozovnou nebyla. Šlo jen o dřevěnou staniční budovu s pokladnou a dvěmi zastřešenými zvýšenými nástupišti, oddělenými od kolejí řetězy. Umístěna byla asi 35 metrů západně od dosud existující restaurace v Letenských sadech a asi 20 metrů severně od horní stanice letenské lanovky. Nedaleko od této čekárny se nacházela menší budova strojovny, jejíž část sloužila také jako sklad. V místě strojovny byla v původním projektu navržena samostatná vozovna s jednou průjezdnou a jednou kusou kolejí, krytá čekárna později sloužící k odstavování vozů se v původním projektu nevyskytovala. Elektrický proud pro letenskou dráhu vyráběla k tomuto účelu zřízená elektrická stanice, umístěná ve strojovně. Lokomobila o výkonu 16 k poháněla "primární dynamoelektrický stroj" dodávající do troleje napětí 120 - 150 V. Před zahájením provozní sezóny roku 1900 požádal František Křižík pražskou obec, aby mohl letenskou dráhu napájet z pražské elektrovodní sítě. Rok 1900 byl navíc posledním rokem provozu, který byl již natolik omezen, že dráha byla v provozu jen od 17. června do 15. srpna. Přesto Křižík nehodlal svou dráhu likvidovat okamžitě, protože čekárny na konečných zastávkách označil tabulkami Jízda zastavena aby byla veřejnost "poučena o prozatimním zastavení vozby". Když se Františku Křižíkovi nezdařily ani další pokusy na propojení jeho dráhy se sítí Elektrických drah, rozhodl se pro definitivní likvidaci dráhy, která byla fyzicky provedena v letech 1903 - 1904. Budova samotné vozovny-čekárny byla zbořena patrně v roce 1904.

Převzato z: www.prazsketramvaje.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *